O organizatorach

Organizatorem konferencji Conference on Sound Perception jest Instytut Akustyki UAM.

Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest jedynym “uniwersyteckim reprezentantem” akustyki w Polsce. Obecnie Instytut zatrudnia 22 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym czterech profesorów zwyczajnych, dwóch profesorów UAM, pięciu doktorów habilitowanych i jedenastu doktorów.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Akustyki są dość wyraźnie zdominowane badaniami psychoakustycznymi. Ponadto w Instytucie prowadzone są także badania naukowe z wykorzystaniem spektroskopii ultradźwiękowej, magnetycznej i elektrycznej w odniesieniu do analizy struktury ośrodków ciekłych. W strukturze Instytutu Akustyki znajdują się cztery zakłady: Zakład Akustyki Molekularnej, Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki, Zakład Akustyki Środowiska i Zakład Elektroakustyki.

Psychoakustyka stanowi wiodącą tematykę badań naukowych i koncentruje się wokół analizy mechanizmów działania układu słuchowego dla osób ze słuchem otonormalnym, jak i ze zmianami patologicznymi słuchu. Charakter tych badań w sposób naturalny koreluje z pracami tych Zakładów, które zainteresowane są reakcją człowieka na dźwięk: akustyka środowiska w ocenie dokuczliwości hałasu, elektroakustyka – oceniając przetworniki elektroakustyczne, akustyka wnętrz – oceniając rozchodzenie się dźwięku w salach o różnym przeznaczeniu.

Instytut prowadzi wieloletnią współpracę naukowo-badawczą z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Należy wymienić tutaj przede wszystkim:  Uniwersytet w Cambridge (U.K.), Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja), Politechnikę w Monachium, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy) oraz z Japonii Kyushu Institute of Design, Uniwersytet w Sendai, a także Uniwersytet w Tokio.

Do szczególnych owoców współpracy zagranicznej należy zaliczyć nadanie tytułów Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybitnym akustykom: w 1991r. Prof. Józefowi J. Zwisłockiemu (Syracuse University, USA) oraz w 2015r. Prof. Brian Cecil Joseph Moore (Cambridge University).