Miejsce

Konferencja odbędzie się na terenie Kampusu Morasko, na Wydziale Fizyki UAM, w kompleksowo wyposażonych salach audytoryjnych (Aula Maximum, Aula A).

Wystawcom organizatorzy zapewniają dobrze zlokalizowaną przestrzeń wystawową.

 

Adres konferencji:

Conference on Sound Perception
Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań, Poland

Mapa