Nadsyłanie abstraktów

Streszczenie powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące celu pracy, metodyki badań oraz wniosków z pracy.

Streszczenie nie powinno przekraczać 400 wyrazów i nie zawierać rysunków, tabel i spisu literatury.

Zaakceptowane streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych i będą dostępne w postaci e-book.

Kliknij, aby się zarejestrować: wypełnij formularz