Komitet organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Roman Gołębiewski – przewodniczący
dr hab. Andrzej Wicher – wiceprzewodniczący
mgr Jan Felcyn – sekretarz
 Mariola Kmiecik – skarbnik

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

prof. UAM dr hab. Anna Preis
prof. dr hab. Aleksander Sęk
prof. dr hab. Rufin Makarewicz
prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka
dr Jędrzej Kociński
dr Honorata Hafke-Dys
mgr Artur Duraj
mgr Emilia Tarnowska
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Anna Schelenz
mgr Rafał Bielas