Opłata konferencyjna

Szanowni Państwo !

Opłata konferencyjna pokrywa koszt udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych, posiłków w czasie trwania konferencji oraz imprez towarzyszących.

Opłaty (w PLN) wnoszone do 30 czerwca 2020 roku wynoszą:

pełna opłata 800 PLN
studenci 500 PLN

Odbiorca Płatności: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 777-00-06-350

Numer Konta
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP