Opłata konferencyjna

Szanowni Państwo !

Opłata konferencyjna pokrywa koszt udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.

Opłaty (w PLN) wnoszone do 31 marca 2020 roku wynoszą:

pełna opłata 800 PLN
studenci 500 PLN