Ważne daty

Rejestracja oraz przesłanie abstraktów: do 15 czerwca 2020 r.
Powiadomienie o przyjęciu (referat/poster): do 30 czerwca 2020 r.