Rozpoczęcie rekrutacji do I cyklu etapu realizacji

Szanowni Państwo,

Od dnia 15.11.2017 rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Z SIŁĄ I MOCĄ NA RYNEK PRACY!: wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu” nr POWR.03.01.00-00-S157/17.

Wszystkie informacje dot. zasad rekrutacji, terminów oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce Rekrutacja – zasady.

Roman Gołębiewski